Directeur Ruud Stuurman (tweede van links) hield een korte toespraak bij de opening.

Nieuwe ruimte voor groepsverzorging in Roomburgh

Zorgcentrum Roomburgh opende donderdag een nieuwe ruimte voor de psycho-geriatrische groepsverzorging annex meerzorgafdeling: “De Gele Tram”. Het doel van de afdeling is het bieden van comfort, veiligheid en structuur, voor de bewoners. De Rotary heeft de groepsverzorging geld gegeven voor de aankleding van de ruimte.

Directeur Ruud Stuurman blikte bij de opening vooruit en terug: “In april 2001 zijn we gaan samenwerken met Zuydtwijck voor wat betreft onze psycho-geriatrische bewoners. Zorginhoudelijk zijn beide partijen uitermate tevreden over de wijze waarop wij dit gezamenlijk invullen. Meerzorg is een combinatie van individuele en groepsgerichte zorg. Er is ook nog een kleinere groepsverzorging voor een lichtere psycho-geriatrische groep, waar ook cliënten van buiten Roomburgh aan mee kunnen doen. We praten met Zuydtwijck ook over somatische meerzorg, maar dat is nog niet zo ver”.

In de Gele Tram krijgen de bewoners vanaf 20.00 uur extra zorg. Individueel, door de avond- en de nachtdienst en aan het begin van de morgen door de dagdienst. Vanaf 9 uur kunnen ze er terecht voor het ontbijt en gedurende de dag voor koffie en thee, maaltijden en activiteiten die zowel individueel als per groep gedaan kunnen worden. De individuele zorg bestaat bijvoorbeeld uit spelletjes doen of een fotoboek bekijken, praten of samen uit het raam kijken. Groepsgewijs bestaat de zorg uit een gezamenlijk spel, de krant lezen, een video bekijken en bijvoorbeeld groepsgesprekken.

Bestuursvoorzitter André van Dam verrichtte de openingshandeling door het naambordje van de afdeling “De Gele Tram” te onthullen.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×