Hollands Midden vormt één veiligheidsregio

Er moet zo snel mogelijk een veiligheidsregio worden gevormd in het gebied Hollands Midden. Dat hebben de besturen van politie, regionale brandweer, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) en centrale post ambulancevervoer (CPA) van Hollands Midden in een gezamenlijke vergadering besloten. Binnenkort leggen zij de plannen ter goedkeuring voor aan de gemeenteraden in Hollands Midden. De toegenomen veiligheidsrisico’s in de samenleving eisen dat de samenwerking tussen de hulpverlenings-diensten en gemeenten op het terrein van de rampenbestrijding en hulpverlening op korte termijn wordt geïntensiveerd. De hulpverleningsdiensten en gemeenten in Hollands Midden zijn al op de goede weg, maar de bestuurders willen met hun initiatief de urgentie van verdergaande samenwerking krachtig onderstrepen. Het is de bedoeling dat de veiligheidsregio op 1 juli 2004 van start gaat.

Het initiatief in Hollands Midden ligt in lijn met recente kabinetsplannen voor een landelijk stelsel van veiligheidsregio’s. Tekortkomingen bij de bestrijding van rampen trokken in de afgelopen jaren veel aandacht. Een stroom van rapporten en evaluaties toonde de noodzaak van verbeteringen in de organisatie van de rampenbestrijding aan. De bestuurders in Hollands Midden menen met de voorgenomen vorming van een veiligheidsregio belangrijke eerste stappen te hebben gezet om die verbeteringen te bewerkstelligen.

De veiligheidsregio Hollands Midden wordt gebaseerd op een bestuursovereenkomst tussen de 35 burgemeesters. Zij spreken met elkaar af dat de vier afzonderlijke besturen van politie, brandweer, GHOR en CPA voortaan werken alsof zij één bestuur zijn. Door de vier besturen in elkaar te schuiven vermindert de zogenaamde ‘bestuurlijke drukte’ en wordt de samenwerking tussen de besturen een stuk eenvoudiger. Bovendien zal de samenwerking tussen de uitvoerende diensten en gemeenten aanzienlijk verbeteren. Tevens wordt in de bestuursovereenkomst afgesproken dat de positie van de coördinerend burgemeester in de regio wordt versterkt. Als zich daadwerkelijk een ramp of groot incident voordoet, die gemeentegrenzen overschrijdt, dan heeft de coördinerend burgemeester de bevoegdheid knopen door te hakken. Bijvoorbeeld over de inzet van mensen en materieel of het openhouden van routes voor hulpverlening. Daarbij wordt het gezag van de burgemeesters in de gemeenten waar de problematiek zich voordoet niet aangetast.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×