Pancras-West: terrassen alleen in zomer langer open

De wijkvereniging Pancras-West heeft geen problemen meer met verruiming van de openstellingtijden van terassen gedurende de zomermaanden, maar verbindt daar wel een aantal extra voorwaarden aan. Dat laat de wijkvereniging weten in een brief aan burgemeester Lenferink. In de brief gaat de wijkvereniging ook in op de evaluatie van het terrassenbeleid, die de gemeente onder 5000 binnenstadbewoners hield door middel van een enquête.

Uit de enquêtes blijkt dat 13% enige overlast en 10% veel overlast heeft ondervonden van de terrassen. Dat is bijna een kwart van de binnenstadbewoners. Volgens de klachtenregistratie van de gemeente waren er echter slechts 17 klachten. “Dit bevestigt ons in onze overtuiging dat er het nodige schort aan de klachtenregistratie en klachtenafhandeling”, aldus Pancras-West.

Toch is de wijk zich ervan bewust dat langere openstelling tijdens de weekenden in de zomermaanden de aantrekkelijkheid van de stad vergroot. Bovendien zou het voor een aanzienlijk aantal horeca-exploitanten financieel interessant zijn. De wijkvereniging constateert daarbij dat over een aantal terrassen vrijwel niet geklaagd wordt en de goeden niet onder de kwaden zouden moeten lijden.

Pancras-West stelt als voorwaarde, dat de verruimde openstelling geldt voor de periode maximaal van 1 mei tot 1 oktober. Bovendien moet de handhaving geregeld zijn. “De binnenstadpolitie geeft aan onvoldoende menskracht in het weekend voor handen te hebben, om adequaat te kunnen optreden”, schrijft de wijkvereniging, die daarom voorstelt om de gemeente en horeca een stevige financiële bijdrage te laten doen. Pancras-West wil ook dat terrassen, die herhaaldelijk hinder veroorzaken, van de verruimde openingstijden moeten worden uitgesloten.

Ten slotte vindt de wijkvereniging dat de klachtenregistratie verbeterd moet worden en pleit daarbij voor een centraal kalchennummer voor alle soorten klachten. “Het moet mogelijk zijn dat de gemeente hiervoor een callcentre inricht of inhuurt”, aldus Pancras-West.

Leiden terrassen


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×