De enorme lobby voor het behoud van Natuur- en Milieueducatie heeft gewerkt. Een raadsmeerderheid zal morgen voor een amandement stemmen waarin de bezuigiging voor een groot deel wordt teruggedraaid. (Foto: Chris de Waard).

Raad redelijk eensgezind over bezuinigingen

Het overgrote deel van de Leidse gemeenteraad staat achter de miljoenen bezuinigingen die het college voorstelt. “Het is een evenwichtig pakket van bezuinigingen en lastenverhogingen,” zo oordelen veel fracties. Niet alle voorgestelde bezuinigingen zullen woensdagavond de eindstreep halen. Dan stemt de gemeenteraad over de 16 ingediende amendementen en drie moties, waarmee de raadsleden sommige bezuigingen beperken of terugdraaien. De dekking wordt door een aantal fractie gevonden in het gemeentelijke onroerend goedbezit. Er is door het college een lijst opgesteld van 500 gemeentelijke panden. Zo’n 25 daarvan komen voor verkoop in aanmerking.

Zo zal de bezuiniging op de Natuur- en Milieueducatie (NME) vrijwel zeker worden verlaagd van 250.000 naar 100.000 euro. Ook het voorstel van het college om 66.000 euro te besparen door scholen vanaf volgend jaar een bijdrage te laten betalen voor hun congiërges kan niet op veel sympathie rekenen. Ook de Rechtswinkel houdt de subsidie. D66, Pvda, GroenLinks, CDA en VVD willen dat die bezuiniging van tafel gaat. Ook de ChristenUnie is daar voorstander van, maar kwam met een eigen amendement van die strekking maar met een andere dekking. Fractievoorzitter Filip van As wil dat een deel van het geld dat is gereserveerd voor de aanstelling van een evenementenstimulator wordt gebruikt om de subsidie van de Rechtswinkel zeker te stellen.

Verder mag het onderwijsondersteunde project ‘Homestart’ van de Pvda, CDA, D66, Leefbaar Leiden en de SP niet verdwijnen. Bij homestart worden zo’n 40 gezinnen begeleid door een team van 35 vrijwilligers. De Onderwijswinkel en het Muziekcentrum in Leiden-Noord hoeven voorlopig ook niet voor sluiting te vrezen. Waarschijnlijk loopt de financiering nog een paar jaar door en worden de twee ingebed in de Brede School die dan in Leiden-Noord gerealiseerd moet worden.

Het sociale gezicht van Leiden kreeg ook volop aandacht. In ieder geval de fracties van de Pvda, GroenLinks, het CDA, Leefbaar Leiden en de SP willen dat er twee ton minder wordt bezuinigd op de woonlastencompensatie. Door de invoering van de Wet Werk en Bijstand dreigen sommige 65-plussers door een sterke inkomensdaling zo in de problemen te komen dat ze zelfs hun woning moeten verlaten. Met de woonlastencompensatie kunnen die schrijnende gevallen worden geholpen.

Het Meldpunt Discriminatie hoeft naar het zich laat aanzien ook niet meer te vrezen voor de subsidie. Onder leiding van de VVD schaart een groot deel van de raad zich achter een amendement om de susidie volledig te handhaven. Een amendement om voortaan 5000 euro subsidie te geven aan de Dierenambulance maakt ook nog kans om te worden aangenomen. Mits de raad er een dekking bijdoet, heeft het college geen bezwaren.

Een pleidooi van D66, VVD, Leefbaar Leiden en GroenLinks om 70.000 euro, bestemd voor de stimulering van topsport, niet te schrappen haalt het ook wel. Wethouder Hessing (D66, sport) kiest noodgedwongen voor de breedtesport boven de topsport. “Voor allebei is geen geld. Bovendien is het nieuw geld en daar op bezuinigen doet nu eenmaal minder pijn dan bestaande zaken afschaffen,” aldus de sportwethouder.

Woensdagavond vergadert de gemeenteraad verder over de bezuinigingen. Dan wordt ook over de verschillende voorstellen gestemd.

Leiden onderwijswinkel ted


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×