Nog geen voordracht nieuwe wethouder GroenLinks

De fractie van GroenLinks is er niet in geslaagd om maandagavond een nieuwe wethouderskandidaat aan de leden te presenteren. Nadat Mohammed Rabbae op 1 april jl. aftrad, kregen potentiële wethouderskandidaten een week de tijd om te solliciteren. Afgelopen weekeinde voerde de selectiecommissie, bestaande uit fractieleden en een bestuurslid, gesprekken met de gegadigden. “Daar is één kandidaat uitgekomen waarmee we deze week een afrondend gesprek voeren,” aldus fractievoorzitter Gerard van Hees maandagavond op een tumultueuze ledenvergadering in Etablissement Einstein.

Tumultueus vanwege een verschil van mening over de procedure om tot de voordracht van een nieuwe wethouder te komen, en ook vanwege de komende taken- en efficiencydiscussie die vanavond in de gemeenteraad zijn beslag krijgt.

Wethouder
Een aantal GroenLinks-leden was verontwaardigd over het feit dat de selectiecommissie de voordracht al zo goed als afgerond had zonder vooraf de leden te consulteren over zaken als de profielschets. De selectiecommissie heeft de kandidaten weliswaar getoetst aan de profielschets die de leden in 2000 hebben vastgesteld, maar er is in de afgelopen twee jaar veel gebeurd en die schets had volgens de leden best opnieuw bekeken mogen worden. Ook wil een deel van de leden iets te kiezen hebben. Geen enkelvoudige, maar een tweevoudige voordracht dus. Hoe de discussie is afgelopen, zal binnenkort blijken als de voordracht bekend wordt gemaakt. Toen de gemoederen hoog opliepen, besloot GroenLinks de vergadering in beslotenheid voort te zetten en werd de pers verzocht te vertrekken.

Taken- en Efficiencydiscussie
Over de komende bezuinigingen liepen de gemoederen ook een aantal keren hoog op. Een hele wensenlijst kwam op tafel, maar fractievoorzitter Gerard van Hees gaf aan daar niet veel meer mee te kunnen: “Het is vijf voor twaalf, over 24 uur moeten we hier in de raad een besluit over nemen.” Vooral de meevaller van 9.000.000 euro die VVD-wethouder Van der Sande (financiën) vorige week bekend maakte, zorgde voor onrust. Volgens Van Hees is twee van de negen miljoen een structurele meevaller, de overige vijf miljoen is incidenteel. Het bracht de ledenvergadering er uiteindelijk toe een motie aan te nemen die de fractie oproept om zich ervoor in te zetten dat het geld van de meevallers niet in de algemene reserve verdwijnt, maar beschikbaar blijft voor de bestrijding van de armoedeval in Leiden. Fractievoorzitter van Hees kon zich daar goed in vinden: “Ik zie dat als een ondersteuning van ons beleid.”

Leiden rabbaeweg


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×