Rijnlandroute: betere bereikbaarheid tussen Leiden en kust

De Rijnlandroute vormt dé oplossing voor verbetering van de bereikbaarheid in het gebied van Leiden tot de kust. Dat is de mening van bestuurders van de provincie Zuid-Holland en de Samenerkingsorganen Leidse Regio en Duin- en Bollenstreek. Hoe de route precies gaat lopen is nog niet bekend. De partijen hebben besloten een onderzoek te doen naar de voor en nadelen van zes mogelijke tracés.

De gemeenten Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Rijnsburg, Valkenburg, Voorschoten, Wassenaar, Zoeterwoude en de provincie Zuid-Holland gaan drie routes tussen de A4 en de A44 en drie routes tussen de A44 en Katwijk nader onderzoeken. Tussen de A4 en de A44 betreft dit een route door Leiden, een route door Voorschoten en een route via de Korte Vliet. Tussen Katwijk en Leiden betreft het een route via het noorden van Rijnsburg, een route langs marinebasis Valkenburg en de verbreding van de huidige N206.

De oost-west verbinding tussen Katwijk en de A4 is al jaren overbelast. Naast hinder voor het verkeer zijn er ook leefbaarheidsproblemen als geluids- en stankoverlast en sluipverkeer door woonwijken. Door toekomstige ontwikkelingen in Leiden West, de Oostvlietpolder en Katwijk zal de druk op de wegen, en dus ook de overlast, de komende jaren alleen nog maar toenemen. De bereikbaarheidsproblemen staan de regionale economische groei in de weg terwijl een goede bereikbaarheid de ruimtelijke en economische ontwikkeling juist kan stimuleren en de overlast verminderen.

De komende twee maanden kijken de gemeenteraden naar het plan voor de voorgestelde studie. De Provincie Zuid-Holland gaat bewoners en bedrijven in de regio vragen actief mee te denken bij het vinden van structurele oplossingen voor de bereikbaarheidsproblemen. Er komen twee klankbordgroepen waarin bewoners en bedrijven kunnen meedenken. Die resultaten worden gebruikt bij de verdere planontwikkeling.

Leiden RijnlandRoute


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×