Gemeenteraad wil behoud subsidie Rechtswinkel

De Leidse Gemeenteraad is bijna unaniem tegen het opschorten van de subsidie voor de Leidse Rechtswinkel. Alleen de VVD maakte een voorbehoud. Ook was de raad grotendeels eensgezind over het lot van Homestart (gezinsondersteuning), de Onderwijswinkel en het Meldpunt Discriminatie. Voor deze organisaties wil het college de subsidiekraan dichtdraaien. Dat blijkt uit de zogenaamde taak- en efficiencydiscussie, die de commissie Sociale Infrastructuur gisteren voerde. De fracties in de Gemeenteraad vinden de bezuinigingsmaatregelen over het algemeen pijnlijk, maar noodzakelijk en evenwichtig. Ook het College is die mening toebedeeld. “Elke bezuiniging op sociaal vlak doet pijn. Dat realiseer ik me. Ik sta niet te juichen”, aldus wethouder Buijing.

Buijing legde uit hoe het College tot precies deze bezuinigingsmaatregelen is gekomen. “We hebben gekeken naar wat er aan dubbelingen aanwezig is. Er zijn meer soortgelijke organisaties als Homestart”, gaf Buijing als voorbeeld. Bovendien vindt hij het project, kijkend naar de kosten per gezin dat geholpen wordt, “relatief duur”. De SP denkt echter dat het stoppen van deze subsidie “meer kost dan het oplevert”. Filip van As van de ChristenUnie vraagt zich af wat Buijing bedoelt met relatief duur. “Relatief betekent in dit geval dat het duur is in vergelijking met iets anders. Maar met wat?” De wethouder antwoordde dat het begeleiden van een gezin bij Homestart zo’n 1500 tot 2000 euro kost en vindt dat veel, omdat de organisatie grotendeels draait op vrijwilligers.

Buijing denkt dat de Rechtswinkel elders ook wel aan voldoende middelen kan komen. Zo vindt hij dat de universiteit best meer mag bijdragen. “Bovendien worden de rechtswinkels in andere gemeenten gesponsord door advocatenkantoren”, noemt hij als extra argument om de kraan dicht te draaien. VVD-raadslid Marijke van Dobben-de Bruijn voelt wel wat voor de redenering van de wethouder en vraagt zich af of cliënten niet een bescheiden bijdrage kunnen leveren. Collega-raadslid Hans van Dam (SP) wil hier echter niets van weten. “Door het intrekken van de subsidie voor de Rechtswinkel, worden de zwaksten in de samenleving gepakt. We zitten in de unieke situatie dat studenten dit willen doen. Het is onverantwoord bestuur als dit wordt doorgezet”, meent Van Dam, die eerder zei dat Robin Hood geldt als eeuwige held en dat “Leiden die status niet zal verwerven”. PvdA’er Hilde Jansen wijst het College erop dat er 1950 cliënten zijn aangesloten bij de Rechtswinkel, en dat zij niet zomaar elders ondergebracht kunnen worden.

Met name GroenLinks en de VVD zijn sterk voor behoud van de subsidie voor het Meldpunt Discriminatie. Tot eind 2005 is de organisatie zeker van haar subsidie, vanwege het Grote Stedenbeleid van het Rijk, maar daarna zou het toch echt afgelopen zijn. “We willen het Meldpunt niet opheffen”, aldus Buijing. Hij wil dat het meldpunt meer gaat samenwerken met bijvoorbeeld het meldpunt van Haaglanden. GroenLinks-raadslid Dronkers geeft de wethouder echter weinig kans dat dat op deze wijze lukt. “Haaglanden zit echt niet te wachten op een financieel gekortwiekte partner”, zegt hij.

D66 en de ChristenUnie zullen een amendement indienen voor het behoud van de Rechtswinkel, de VVD zal dat doen voor het Meldpunt Discriminatie en de PvdA doet dat voor het Muziekcentrum en Homestart.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×