Verklaring Duurzaam bedrijvenpark Oostvliet ondertekend

Afgelopen week werd door de heren Plug (vice-voorzitter Leidse Vereniging voor Ondernemers, LVI), Berkhout (directeur Kamer van Koophandel en Industrie en Fabrieken Rijnland),Geertsema (wethouder Economische Zaken) en De Boer (wethouder Milieu) een handtekening gezet onder de intentieverklaring Duurzaam bedrijvenpark Oostvliet. Dit convenant is de start van de duurzame ontwikkeling van het park. Met het ondertekenen van de intentieverklaring verklaren de deelnemers zich bereid de samenwerking na te streven tussen bedrijven onderling en tussen overheden en bedrijfsleven.

Voor de totstandkoming van het convenant hebben LVI, Kamer van Koophandel, Milieudienst West Holland en de gemeente Leiden met elkaar aan tafel gezeten om te praten over het begrip duurzaamheid en het Bedrijvenpark Oostvliet. Informatie lag er al in de vorm van twee onderzoeken van het bureau Ecofys, namelijk een oriënteringsstudie en een energievisie. De resultaten hiervan worden in deze verklaring door partijen onderschreven. Ook wordt erkend dat er volop kansen liggen voor een duurzame ontwikkeling van het bedrijvenpark. Gedacht wordt aan het verminderen van milieubelasting, het oprichten van een parkmanagementorganisatie en een uitgifte- en vestigingsbeleid zodat kwaliteit gewaarborgd is en de CO2-uitstoot gereduceerd.

In de Leidse regio is dringend behoefte aan ruimte voor bedrijven. Gezien de schaarse ruimte wil de gemeente Leiden nieuwe bouwlocaties duurzaam en ruimte-intensief inrichten. Dit houdt onder andere in dat de bedrijven in Bedrijvenpark Oostvliet gebruik maken van een centrale, duurzame energievoorziening. Door gezamenlijk gebruik van de energievoorziening zijn bedrijven voordeliger uit. Ook voor de gemeente levert gezamenlijk gebruik een kostenbesparing op, omdat zij niet hoeft te investeren in de infrastructuur.

Het op te richten parkmanagement is een noodzakelijk en cruciaal instrument voor een aantrekkelijk en duurzaam bedrijvenpark. Het parkmanagement zal zich onder andere bezig houden met het bewaken van de kwaliteit van het bedrijvenpark. Voor de bedrijven die zich vestigen op Bedrijvenpark Oostvliet is deelname aan deze organisatie verplicht.

Leiden Oostvlietpolder


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×