Rijnland verbetert kustwering en dijken

Het Hoogheemraadschap van Rijnland verbetert de komende tijd diverse waterkeringen. Het gaat om delen van de kustwering, de Goejanverwelledijk bij Gouda en de Spaarndammerdijk bij Spaarndam. Dat liet Rijnland donderdag weten.

Het hoogheemraadschap ontdekte zwakke plekken tijdens een vijfjaarlijkse controle van de primaire waterkeringen, waartoe ook de kustverdediging tussen IJmuiden en Scheveningen behoort. De verbeteringen zijn volgens Rijnland onder meer nodig omdat in de toekomst onder invloed van klimaatveranderingen de zeespiegel rijst en hogere golven zijn te verwachten.

De waterkeringen voldoen niet meer allemaal aan de door het Rijk gestelde voorwaarden. Die zijn de afgelopen jaren verzwaard. Daarnaast hebben ,,voortschrijdend inzicht en meer kennis over invloeden op de waterkeringen” geleid tot de overtuiging dat maatregelen nodig zijn.

Behalve de kust neemt Rijnland 17 van de 48 kilometer aan dijken bij Gouda en Spaarndam onder handen en sluizen bij Gouda, Spaarndam en Katwijk. Rijnland moet onder meer dijken verbreden en verhogen, de bekleding van kaden vervangen en steunbermen aanleggen.

Geen categorie


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×