Ed van der Veen: "Laat Den Haag burgemeester aanwijzen"

Voor oud PvdA-raadslid Ed van der Veen is de maat meer dan vol als het gaat om de Leidse burgemeestersprocedure. Het Leidsch Dagblad meldt vandaag dat oud-wethouder Cees Waal voor de tweede keer heeft gesolliciteerd naar de post van burgemeester in Leiden, maar wederom is afgewezen. Niet omdat hij geen goed bestuurder zou zijn, maar omdat Wethouder Pechtold (D66) hem niet mot. “Hij eruit of ik eruit,” zou Pechtold gezegd hebben. Van der Veen schrijft daarover: “Mocht het inderdaad zover gekomen zijn dat Waal dankzij het referendum tot burgemeester benoemd zou zijn en daardoor Pechtold zou zijn opgestapt, dan zou ik dat een prima oplossing hebben gevonden, gezien de uitspraken van Pechtold”. Van der Veen uit zijn kritiek in de nieuwsbrief van de Leidse PvdA. Bij de eerste, afgebroken procedure zou iets soortgelijks hebben gespeeld. Toen sprak PvdA-wethouder Hillebrand zijn veto uit over de kandidatuur van Waal.

“Wat mij betreft, is de maat nu vol en zou de hele benoemingsprocedure moeten worden afgebroken, en de opdracht moeten worden teruggegeven aan de minister. In den Haag moeten ze dan maar beslissen wie er burgemeester van Leiden moet worden. In de vertrouwenscommissie heeft deze Leidse burger absoluut geen vertrouwen meer,” concludeert Van der Veen die overigens niet alleen kritiek heeft op de ‘vieze politieke spelletjes’ die er kennelijk gespeeld worden. Ook op de vertrouwenscommissie die de voordracht van twee burgemeesterskandidaten voorbereid krijgt er van langs: ”De vertrouwenscommissie mag zich zulke druk niet laten welgevallen en zeker niet onder het juk van een collegelid met door groot eigen belang ingegeven motieven, doorgaan”.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×