SVMV: "Woningbouw op vliegkamp niet aan de orde"

De Stichting Vrienden Marinevliegkamp Valkenburg (SVMV) is verbijsterd over de uitspraken van gedeputeerde M. Norder. De PvdA-gedeputeerde doet het voorkomen alsof minister Kamp bebouwing op het vliegkamp wil toestaan – tegen de wil van de Tweede Kamer in. Dit is beslist niet het geval. Het kabinet heeft vorig jaar besloten dat het marinevliegkamp Valkenburg voorlopig niet (zeker niet voor 2020) zal worden bebouwd. De belangrijkste reden hiervoor is dat er geen geld voor is.

De uitspraken van Norder zijn volgens de stichting eenvoudig te weerleggen aan de hand van een persbericht van het Ministerie van VROM. Op de website van het ministerie staat een reactie op de uitspraken: “Om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om na 2010 bouwlocaties te realiseren zonder dat de locatie Marinevliegveld Valkenburg vrijkomt, heeft minister Kamp (VROM) met de provincie Zuid-Holland afgesproken dat zij het voortouw neemt om op zeer korte termijn een verkenning te starten naar mogelijke alternatieven voor deze periode na 2010.”

De provincie en het ministerie hebben afgesproken dat er ook zal worden gekeken naar het mogelijk bebouwen van de oostflank van Leiden (Grote Polder) en de Haarlemmermeer. Uit de uitspraken van Norder is op te maken dat het onderzoek zich alleen zal gaan richten op bebouwing (van een deel) van het vliegkamp, en dat de alternatieven niet serieus zullen worden bekeken. “Hij is op voorhand tegen de bebouwing van de Grote Polder en de Haarlemmermeer”, zo concludeert Marco Borst, secretaris van de Stichting Vrienden Marinevliegkamp Valkenburg.

Borst: “Norder beweert dat er nog nooit een behoorlijk onderzoek is geweest naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van woningbouw op het vliegkamp. Het tegendeel is waar. Wat Norder waarschijnlijk bedoelt, is dat er nog geen behoorlijk onafhankelijk onderzoek is geweest met een voor hem en voor Leiden gunstige uitslag”. De SVMV vermoedt dat de uitspraken van Norder moeten worden gezien in het licht van de formatieonderhandelingen en de komende statenverkiezingen van 11 maart a.s.

Leiden Vliegkamp Valkenburg


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×