Miljoenenimpuls voor kenniseconomie

Acht projecten uit het programma Kennisinfrastructuur in Zuid-Holland krijgen een flinke financiële injectie. Naast Technopolis Delft, Leerpark Dordrecht en het Agrarisch Kennis Netwerk Zuid-Holland, gaat er ook geld naar het Competence Centre Life-Science Leiden/Delft/Rotterdam/Den Haag. De projecten zijn gericht op stimulering van innovatie in bedrijven, kennisintensieve bedrijvigheid en versterking van de effectiviteit van het beroepsonderwijs.

De acht projecten zijn onderdeel van het gezamenlijk opgesteld programma Kennisinfrastructuur (KIS). De selectie van deze projecten is gezamenlijk door de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Rotterdam, Den Haag en de regio’s Rijnmond, Haaglanden, Leiden, Drechtsteden gemaakt. Deze projecten betekenen een investering van vele tientallen miljoenen euro’s in de kennisinfrastructuur.

De Zuidvleugelpartijen dragen hieraan circa €12 miljoen uit eigen middelen bij, waarvan de provincie Zuid-Holland € 4,7 miljoen. De financiering hiervan is nu rond. Het College van Gedeputeerde Staten heeft het voorstel voor de provinciale bijdrage aan Provinciale Staten voorgelegd. Deze beslissen hier op 19 februari over.

Met het programma probeert de regio aan te sluiten op het beleid van het Rijk en de Europese Unie om de kenniseconomie in Europa krachtig te stimuleren. Deze zogenaamde Lissabon-agenda wil de investeringen van bedrijven in Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) verdubbelen.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×