Cohen premierskandidaat PvdA

Wouter Bos heeft vanmiddag tijdens een persconferentie bekendgemaakt dat zijn partij de Amsterdamse burgemeester Job Cohen naar voren schuift als kandidaat-premier. Mocht de PvdA komende woensdag groter worden dan het CDA dan verruilt Cohen het Amsterdamse dus weer voor Den Haag. Cohen was eerder staatssecretaris van justitie in het kabinet Kok. Onder zijn bewind werd de nieuwe, strengere, vreemdelingenwet ingevoerd.

Marius Job (Job) Cohen werd op 18 oktober 1947 te Haarlem geboren. Na het behalen van het diploma Gymnasium-A in Haarlem studeerde hij Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen (doctoraal examen 1971). Hij promoveerde in 1981 aan de Rijksuniversiteit Leiden op het proefschrift ‘Studierechten in het wetenschappelijk onderwijs’.

Van 1971 tot 1981 was de heer Cohen als medewerker van het Bureau Onderzoek van Onderwijs verbonden aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Sinds 1975 was hij tevens beleidsmedewerker voor onderwijszaken aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Van 1981 tot 1983 was de heer Cohen wetenschappelijk hoofdmedewerker bij de Rijksuniversiteit Limburg. Hij was voorzitter van de commissie Nederlands recht, belast met het opzetten van een nieuwe juridische faculteit. In 1983 werd hij aan deze faculteit benoemd tot hoogleraar in het recht, in het bijzonder ten behoeve van juridische methoden en technieken en juridische onderwijsontwikkeling. Van 1991 tot 1993 was hij Rector Magnificus van de Rijksuniversiteit Limburg.

Van 2 juli 1993 tot 22 augustus 1994 was hij staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen in het Derde Kabinet-Lubbers.

Van 1995 tot 1998 was de heer Cohen opnieuw Rector Magnificus van de Rijksuniversiteit Limburg/Universiteit Maastricht. Tevens was hij voor de PvdA lid, sinds medio 1996 als fractievoorzitter, van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Vanaf februari 1998 was de heer Cohen interim directeur van de VPRO.

Sinds 1995 was hij lid van de Raad van Toezicht van TNO, voorzitter van de MDW-werkgroep Domeinmonopolie advocatuur (1995) en van de MDW-werkgroep Markt en Overheid (1996-1998). Verder was hij lid van het bestuur van de VPRO, van de Jan van Eyck Academie, van het European Journalism Centre en van de Raad van Toezicht van de Stichting Felix Meritis.

Mr. M.J. Cohen werd op 3 augustus 1998 benoemd tot staatssecretaris van Justitie in het Tweede Kabinet-Kok.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×