Nog veel vragen over herstructurering Oranje- en Waardgracht

De raadscommissie Ruimte & Groen nam donderdagavond uitgebreid de tijd om te praten over de plannen van Woningbouwvereniging Portaal voor de Oranjegracht en de Waardgracht. Portaal heeft vergaande sloop- en nieuwbouwplannen voor de twee Leidse grachten, de bewoners zijn woedend. Portaal-directeur Lex de Boer kwam bij de commissie tekst en uitleg geven over de plannen. Een twintigtal bewoners was ook naar de vergadering gekomen en luisterde wantrouwig naar de toezeggingen van De Boer.

Volgens de Boer hecht Portaal met name aan de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving in de wijk. “Een besluit voor grootschalige herstructurering neem je voor tientallen jaren, daar moeten we dus goed over nadenken”, aldus de Boer, die liever ruime nieuwbouwwoningen in het gebied ziet verrijzen dan miljoenen te steken in het opknappen van het bestaande woningbestand. Er zijn geen technische redenen voor sloop van de huizen, maar opknappen kost erg veel geld en lost niet alle problemen op. Zo blijven het hoe dan ook kleine huisjes die niet meer aan de eisen van deze tijd en de komende jaren voldoen. “Dan heb je nog steeds woningen die niet die kwaliteit hebben die we willen bieden.” Portaal wil, zo zei de Boer, een bijdrage leveren aan een betere diversiteit van het wijkje. Zo wil hij een mix van huur- en koopwoningen, woningen voor gehandicapten, woon/werkpanden, 1-gezinswoningen en appartementen.

De bewoners hebben er allemaal weinig vertrouwen in. Portaal stuurde eerder een bewonersbrief rond waarin grootschalige sloop werd aangekondigd. Die brief berust volgens de Boer op een misverstand. Een toelichting werd door interne miscommunicatie bij Portaal niet meegestuurd. Hij zegde toe alles in het werk te zullen stellen om het vertrouwen van de bewoners terug te winnen. Op 9 januari gaan Portaal en de bewonerscommissie om de tafel zitten.

Zowel Portaal als de gemeente zitten in een lastig parket als het gaat om een weloverwogen besluit voor de wijk. Omdat er een enorm tekort aan woningen is, wordt alles makkelijk verhuurd. Daardoor is het lastig om in te schatten hoe populair de huizen in hun huidige vorm zijn. Ondanks dat wil Portaal liever slopen. Niet alleen is dat goedkoper en volgens Portaal uiteindelijk beter, ook het aantal woningen neemt dan toe, terwijl renovatie tot minder woningen zal leiden, omdat er dan huizen samengevoegd zullen worden.

De bewoners lopen vooralsnog niet warm voor grootschalige sloop van hun geliefde woningen. De heer Vissers van de bewonerscommissie sprak namens de wijk zijn zorg uit over de Portaal-plannen. “Herstructurering is alleen aan de orde bij grote problemen op sociaal of technisch gebied en dat is hierniet aan de orde,” aldus Vissers. De bewoners erkennen wel dat er bouwtechnische problemen zijn, ze voeren immers niet voor niets al jaren actie voor verbeteringen, maar sloop is kapitaalvernietiging. Dat blijkt ook uit een rapport dat over de wijk is opgesteld. Portaal noemt de bevindingen uit dat rapport nu achterhaald.

De bewoners hebben zelf een alternatief plan opgesteld. Daarin komen er op het Lakenplein koopwoningen met daaronder een parkeergarage. Ook willen de bewoners in de gelegenheid gesteld worden om een deel van de huurwoningen te kopen.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×