Boris Dittrich bij de D66 stand op de markt in Leiden (foto: D66 Leiden).

D66 organiseert debat over daders en slachtoffers

D66 Leiden organiseert aanstaande donderdag een debat over de verhoudingen tussen daders en slachtoffers in de Nederlandse rechtsstaat. Theo de Roos, vooraanstaand hoogleraar strafrecht aan de Universiteit Leiden, leidt het debat. Deelnemers zijn Boris Dittrich, oud-rechter en Tweede Kamerlid voor D66 en Bart Swier, gerenommeerd advocaat bij Bakker, Schut en Van der Plas. Het debat gaat over spreekrecht voor slachtoffers in de rechtszaal. D66 vindt dat niet alleen verdachten zelf het woord moeten kunnen voeren in de rechtszaal, maar dat ook slachtoffers van zware delicten het recht moeten krijgen om bij de rechter én de verdachte hun verhaal te doen. Boris Dittrich heeft onlangs een wetsvoorstel met die strekking ingediend bij de Tweede kamer. Het is een omstreden voorstel, waar vooral advocaten hun bedenkingen bij hebben.

Ook komt de vraag aan de orde in hoeverre burgers mogen ingrijpen als zij bijvoorbeeld geweldsmisdrijven voor hun ogen zien gebeuren. Het voorval bij Albert Heijn is hiervan een sprekend voorbeeld. Tenslotte gaat het debat over de vraag in hoeverre verdachten, zowel qua naam als qua etnische afkomst, anoniem zouden moeten worden aangeduid in media. Deze vraag is actueel nu het Dagblad van het Noorden heeft aangekondigd deze anonimiteit op te willen heffen bij daders van geruchtmakende misdrijven.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×