Leids inbraakpreventieproject tweede bij Keurmerkprijzen

Het Leids Inbraakpreventieproject ‘Wessie, uw wijkinbreker’ heeft de tweede prijs gekregen bij de uitreiking van de Keurmerkprijzen 2002. Tijdens een landelijk veiligheidscongres loofde het Beheerinstituut Politiekeurmerk Veilig Wonen vorige week drie landelijke prijzen uit, met als doel de toepassing van het Politiekeurmerk Veilig Wonen te stimuleren. In de categorie ‘Beste Keurmerkproject’ werd het Leidse project tweede. De jury roemde de goede samenwerking tussen de vele partners, de individuele benadering van burgers en de lage drempel om mee te doen.

Het congres stond in het teken van de overgang van een technische naar een meer gevoelsmatige en emotionele benadering van veilig wonen. ‘Niets is rotter om thuis te komen in een overhoop gehaald huis’. In 2003 zullen landelijke en regionale inbraakpreventiecampagnes dit emotionele aspect van een woninginbraak benadrukken.

Burgers verlangen dat de overheid effectief optreedt tegen onveiligheid en willen daar zelf ook aan bijdragen. Het project Wessie levert hiervoor een goed model. De Politie Leiden-Voorschoten is de initiatiefnemer van het project en benadert samen met de Leidse Welzijnsorganisaties, de Leidse woningcorporaties en de gemeente Leiden bewoners om hen aan te sporen om preventieve maatregelen te nemen. Hierdoor verkleinen mensen het risico van een inbraak en wordt hun veiligheidsgevoel vergroot.

Voor 2003 heeft Wessie goede voornemens. Zo richt het project zich ook op de veiligheidsbeleving van de woonomgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat de achterpaden goed verlicht zijn, maar ook dat het onderhoud van groenvoorzieningen dusdanig is dat woningen goed zichtbaar blijven.

Leiden Wessie de wijninbreker


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×