975 000 Euro voor Leidse scheikundigen

De onderzoeksgroep Coördinatie- en Bioanorganische Chemie (CBAC) van het Leids Instituut voor Chemisch Onderzoek (Universiteit Leiden) heeft een subsidie van ruim 975 000 euro in de wacht gesleept voor onderzoek naar schone oxidatie-reacties in de chemische en wasmiddelindustrie. Het gaat om een E.E.T.-subsidie. E.E.T. (Economie, Ecologie, Technologie) is een gezamenlijk programma van de ministeries van EZ, OcenW en VROM, dat subsidies verstrekt aan technologische ontwikkelingsprojecten waarbij het bedrijfsleven betrokken is. Van de subsidie in Leiden worden postdocs en promovendi aangesteld en apparatuur aangeschaft.

Het project heet ‘Oxidatiekatalyse voor duurzaamheid binnen de chemische en wasmiddelenindustrie’, en wordt uitgevoerd samen met de Rijksuniversiteit Groningen, Unilever, DSM en het bedrijf Selact uit Groningen. Het Leidse aandeel betreft vooral ontwerp en synthese van nieuwe katalysatoren, en de karakterisering en structuurbepaling daarvan. De Leidse onderzoekers hanteren de zogenoemde bio-mimetische benadering: ze laten zich bij het maken van synthetische systemen inspireren door natuurlijke systemen. Daarbij maken ze gebruik van schone metalen zoals ijzer en mangaan.

De CBAC-groep, die geleid wordt door prof. dr. Jan Reedijk, heeft uitgebreide ervaring op het gebied van de coördinatiechemie, dat is de chemie van metaalatomen die ‘gecoördineerd’ worden door andere atomen, ionen of moleculen. Sinds kort spitst de groep zich toe op synthetisch en mechanistisch katalytisch onderzoek, in het bijzonder met overgangsmetalen zoals mangaan, ijzer en koper. De Leidse groep heeft een groot aantal technieken in huis om dit onderzoek succesvol uit te voeren. Deze expertise zal gebruikt worden in dit project om de ‘katalysator-leads’, zowel uit eigen syntheses als de producten van de partners, verder te bestuderen.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×