Minister Nawijn: "Geen opvang illegalen door gemeenten"

Minister Nawijn (Vreemdelingenzaken en Integratie) onderzoekt welke maatregelen hij kan nemen tegen gemeenten die in strijd met Vreemdelingenwet toch opvang bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Nawijn dat de opvang die een aantal gemeenten, waaronder Leiden, biedt aan uitgeprocedeerde asielzoekers niet alleen strijdig is met de Vreemdelingenwet, maar ook met afspraken die met de gemeenten zijn gemaakt over de uitvoering van het terugkeerbeleid.

Het bieden van vervolgopvang wekt volgens de minister ten onrechte nieuwe verwachtingen bij de vreemdelingen. Het ministerie inventariseert nu welke maatregelen tegen de betrokken gemeenten kunnen worden genomen.

Uit onderzoek in opdracht van het ministerie blijkt dat zo’n 170 gemeenten voorzieningen aan uitgeprocedeerde asielzoekers bieden. Het gaat hierbij zowel om directe voorzieningen als om subsidies aan instellingen die opvang of hulp geven aan uitgeprocedeerden.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×