Burgemeester Lemstra en Commissaris de Meij (re): "Vriendelijk als het kan, streng als het moet."

Ingrijpende maatregelen voor veiligere stad

Politie en gemeente hebben te weinig mogelijkheden om notaire overlastveroorzakers aan te pakken. Om daar verandering in te brengen stelt burgemeester Lemstra in een nota die dinsdag in de commissie Bestuur & Veiligheid wordt besproken, vergaande maatregelen voor om het Leidse (uitgaans)centrum veiliger te maken.

Zo stelt Lemstra voor om de Nieuwe Beestenmarkt aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied, het invoeren van gebiedsontzeggingen, een verbod op hinderlijk gedrag, hinderlijk alcoholgebruik en het veroorzaken van geluidsoverlast. Ook pleit de burgemeester voor het inrichten van een mobiel steunpunt voor de politie en een uitbreiding van het verbod op samenscholen zoals Leiden dat nu al kent in het Van der Werfpark en bij De Burcht.

Om te voorkomen dat hierdoor de overlast zich verplaatst naar andere delen van de stad komt er bovendien op korte termijn een opvangboot voor alcoholverslaafden. Omdat op de wal geen geschikte plaats is voor een dergelijke opvang, kiest de gemeente voor een boot in het centrum. Waar deze komt te liggen, is nog niet duidelijk, maar verschillende aanlegplaatsen zijn al op geschiktheid onderzocht. De politie kan alcoholisten die voor problemen zorgen dan doorverwijzen naar deze ‘Zuipschuit’. Stichting de Binnenvest heeft zich bereid verklaard deze opvang tegen kostprijs te willen exploiteren.

De voorgestelde maatregelen houden onder meer in dat de politie het recht krijgt om preventief te gaan fouilleren op de Nieuwe Beestenmarkt. Ook kan daar dan cameratoezicht komen en volgt er mogelijk een parkeerverbod tijdens de uitgaansuren. Op die manier moet het gebied overzichtelijker worden voor de politie.

Naast dit, in de ogen van de burgemeester en de politie wenselijke, ’minimumpakket’, kunnen er nog aanvullende maatregelen komen. Zo komen volgens de burgemeestersnotitie ook de Beestenmarkt, molen de Valk, het stationsgebied, het Van der Werfpark en de Burcht in aanmerking om als veiligheidsrisicogebied te worden aangewezen.

Om overlast te voorkomen of in ieder geval in de kiem te smoren moeten er ook preventieve maatregelen worden genomen. Zo is het noodzakelijk dat de politie sneller op meldingen gaat reageren, duidelijker aanwezig is op straat en de regels strenger handhaaft. Een binnenkort aan te stellen horeca-coördinator moet gaan waken over de veiligheid van de Leidse horeca. Ook wil Lemstra onderzoeken of de straatverlichting op de Beestenmarkt en in het stationsgebied regelbaar gemaakt kan worden. De straatverlichting kan dan feller gaan branden als daar aanleiding toe is.

In samenwerking met de horeca-ondernemers moet er een zwarte lijst opgesteld worden van overlastveroorzakers. Een campagne over normen en waarden moet het publiek wijzen op het eigen uitgaansgedrag. Wat alle maatregelen gaan kosten is nog niet becijferd, maar burgemeester Lemstra gaat er vanuit dat de voorstellen binnen het bestaande budget kunnen worden gerealiseerd. Alleen voor het cameratoezicht is extra geld nodig.

“Het is niet noodzakelijk om ál deze instrumenten ook daadwerkelijk in te voeren,” aldus Lemstra. “Het staat buiten kijf dat we het in Leiden gezellig willen houden, maar we willen wel de excessen kunnen aanpakken.”

Leiden cameratoezicht verslaafdenopvang


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×