CDA worstelt met begroting

Het zag er lange tijd naar uit dat de grootste oppositiepartij, het CDA, ondanks al hun bezwaren tegen te begroting, toch voor zou stemmen. Uiteindelijk gaven de parkeertarieven de doorslag en stemden de Christen Democraten tegen.

Fractievoorzitter Wim Bleijie greep de parkeertarieven aan om niet in te stemmen met de gemeentebegroting. Niet de stijging van die tarieven zat zijn fractie dwars, maar de bestemming van het geld. Een deel van de parkeerwinst gaat naar de algemene middelen en dient dus om het begrotingstekort te verminderen. “Daarmee wordt parkeren een belasting”, aldus Bleijie die al het parkeergeld in het parkeerfonds wil storten. ”Uit dat fonds worden investeringen in parkeerplaatsen en garages bekostigd en zo blijft het geld waar het voor bedoeld was”, zo redeneert het CDA. Eventuele tekorten op de parkeerbegroting worden overigens aangepast uit de algemene middelen en zo is het cirkeltje weer rond, maar soms moet je gewoon principieel zijn.

Leiden begroting


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×