Extra ambulance in gebruik genomen

Sinds gisteren hebben de Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) en de ambulancediensten in de regio Hollands-Midden een extra ambulance tot hun beschikking. De ambulance is er gekomen in samenwerking met de Zorgverzekeraars en zorgt de komende maanden voor extra capaciteit in het patiëntenvervoer van en naar de ziekenhuizen in de regio.

De extra ambulance wordt ingezet na signalen uit de ziekenhuiswereld over de problemen door een tekort aan vervoerscapaciteit, met name buiten kantooruren. Hierdoor konden niet alle patiënten vanuit het ziekenhuis ’s avonds en in het weekeinde op tijd vervoerd worden.

De Zorgverzekeraars hebben tijdelijke extra financiële middelen toegezegd, onder de voorwaarde dat de ambulancesector en de ziekenhuizen nadere afspraken maken over het optimaliseren van vraag en aanbod van besteld vervoer per ambulance. Inmiddels is daarover overleg gaande tussen de ziekenhuizen en de ambulancesector.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×