Lezing Honger Project bij Wereldwinkel

Op woensdag 13 november zal er in de Wereldwinkel Leiden een lezing worden gegeven door Elisabeth Roelvink. Zij werkt als vrijwilliger voor het Honger Project. Elke dag opnieuw sterven 20.000 mensen als gevolg van chronische en voortdurende ondervoeding. Tussen de 750 miljoen en 1miljard mensen leven in zodanige armoede dat ze niet in staat zijn voldoende voedsel te verkrijgen om in hun dagelijkse behoefte te voorzien.

Het Honger Project is in 1977 in de Verenigde Staten opgericht door drie personen en heeft tegenwoordig in 22 landen afdelingen, onder meer in Nederland. Het Honger Project is een internationale strategische en visie-georiënteerde organisatie van hoofdzakelijk vrijwilligers. Door veel regeringen en internationale organisaties werden de denkbeelden en doelstellingen van Het Honger Project al overgenomen. Dit heeft er mede toe bijgedragen, dat in de afgelopen 20 jaar in grote delen van Azië, Afrika en Latijns Amerika chronische ondervoeding en honger zijn teruggedrongen.

De beëindiging van honger is een zeer complexe uitdaging. Het wordt steeds duidelijker dat liefdadigheidsacties en traditionele bureaucratische ontwikkelingsprogramma’s, hoe nuttig ze ook zijn, ontoereikend zijn om deze opgave te klaren. Het Honger Project erkent dat naast de noodzaak van overleven, ieder mens een fundamentele behoefte heeft om een leven te leiden vanuit waardigheid en betekenis – te weten dat ons leven een verschil uitmaakt. Het is de intentie van Het Honger Project om passende denkkaders te laten ontstaan en in te zetten, met baanbrekende strategieën en acties die mensen een kans bieden een nieuwe toekomst te creëren – een toekomst vrij van honger.

De conventionele benadering ziet mensen met honger als het probleem in plaats van de oplossing, als de ontvangers van hulp in plaats van de primaire activisten die werken aan hun eigen zelfstandigheid. Alle mensen hebben het recht en de verantwoordelijkheid om ‘auteurs’ van hun eigen leven en ontwikkeling te zijn. Het proces van beëindiging van honger moet voortkomen uit de creativiteit van de mensen zelf – hun eigen vaardigheden, middelen en besluitvorming. Het vermogen van mensen om hun zelfstandigheid tot uitdrukking te brengen, hangt samen met de kansen die de maatschappij hen biedt. De actie die nodig is, is dan ook niet het voeden van mensen, maar het creëren van een omgeving die mensen kansen biedt en in staat stelt vanuit hun eigen kracht een leven op te bouwen waarin ze in hun eigen behoefte kunnen voorzien.

Het Honger Project is er op uit zichzelf in korte tijd overbodig te maken. In de eerste plaats gebeurt dat, doordat de dorpsbewoners vanaf het allereerste moment niet alleen de uitvoerders, maar vooral ook de bedenkers van hun projecten zijn. Zij ontplooien vanuit hun eigen visie de nieuwe initiatieven. Het Honger Project stelt mensen in staat hun visie te ontwikkelen, leiderschap te tonen, hun eigen oplossingen te bedenken en door samenwerking hun eigen successen tot stand te brengen.

Elisabeth Roelvink heeft 10 maanden als vrijwilliger trainingen gegeven aan voornamelijk vrouwen in Bangladesh. Zij zal uitgebreid vertellen over hoe het Honger Project in de praktijk werkt. Plaats: Wereldwinkel Leiden, Burgsteeg 12, tel. (071) 514 94 37 Aanvang: 20.00 uur (zaal open vanaf 19.45 uur).

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×