Projectgroep presenteert Aalmarktplan

Afgelopen maandag heeft de projectgroep Nieuw Aalmarkt Plan (NAP) haar plannen voor de toekomst van de Leidse binnenstad aangeboden aan het College van burgemeester en wethouders. Met de aanbieding werd de eerste fase van de opdracht afgerond.

In de vervolgfase moeten de projectgroep NAP en het college het eens worden over de inhoud van het plan. Uiteindelijk geeft het College opdracht om het Aalmarktplan te concretiseren in een ontwerp – stadsvernieuwingsplan. Het is de bedoeling dat het ontwerp – stadsvernieuwingsplan een door de projectgroep en College gezamenlijk gedragen product wordt dat uiteindelijk door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

De projectgroep NAP heeft gekozen voor een nieuwe winkelpassage vanaf de C&A aan de Haarlemmerstraat met een voetgangersbrug over de Rijn. De bebouwing langs de Aalmarkt en de Mandenmakersteeg wordt opgeknapt en toegevoegd aan het kernwinkelgebied. De Stadsgehoorzaal wordt een culturele trekker en op het binnenterrein komt een cultuurtuin met ingangen aan de Aalmarkt, de Mandenmakersteeg en de Breestraat. De Aalmarktschool wordt in het plan geschikt gemaakt voor functies van de Stadsgehoorzaal en horeca.

Een van de meest opvallende onderdelen is een ingrijpende ‘karakterverandering’ die de Breestraat krijgt door herinrichting en door het aantal regionale bussen dat er doorheen rijdt fors te verminderen. Bij gunstige ontwikkelingen van het centrum dient het kernwinkelgebied in de toekomst te worden uitgebreid met de Vrouwensteeg. Een nieuwe ondergrondse parkeergarage aan de Boommarkt, gelegen onder een nieuw postkantoor, LVC en woningen, is in de eerste plaats bedoeld voor bewoners en voor bezoekers van de Stadsgehoorzaal en in de laatste plaats voor kortparkeerders. De projectgroep heeft bovendien het Aalmarktplan in een ruimere visie op de ontwikkeling van de Leidse binnenstad geplaatst volgens het zogeheten ‘strikmodel’. Dit model onderstreept de inbedding van de Aalmarkt in de binnenstad en biedt een toekomstperspectief voor de gehele binnenstad met Beestenmarkt en Turfmarkt als scharnierpunt.

Ook krijgt, naast (ondergrondse) uitbreiding van de bestaande parkeerlocaties, vooral de Haagweg een prominente rol als centrumparking. Het doorgaande verkeer verschuift naar de wegen rond de stad, waardoor files uit het centrum verdwijnen.

De projectgroep NAP, bestaande uit 21 vertegenwoordigers uit vrijwel alle segmenten van de Leidse samenleving, werkte sinds april van dit jaar in opdracht van het college van Burgemeester en Wethouders aan een nieuw plan voor een herinrichting van het Aalmarktgebied. De instelling van de projectgroep was het gevolg van een afspraak die het college eind januari maakte met de Werkgroep Referendum Aalmarkt. Die werkgroep was het oneens met het planconcept ‘Leve de Aalmarkt’, het plan dat het college van B&W van de gemeente Leiden aanvankelijk voor het Aalmarktgebied had opgesteld. De werkgroep wilde dat de bevolking zich in een referendum over dat planconcept zou uitspreken. Maar de referendumprocedure over het planconcept werd op het laatste moment gestopt, toen de werkgroep en B&W overeenkwamen samen met verschillende betrokkenen uit de stad te gaan werken aan een nieuw besluit over het stadsvernieuwingsplan Aalmarkt en omgeving. Die verschillende betrokkenen hebben zich vervolgens georganiseerd in de Projectgroep Nieuw Aalmarktplan, die onder leiding staat van onafhankelijke voorzitter, Cees Waal. De projectgroep NAP werd bij de planontwikkeling ondersteund door de adviseurs Wytze Patijn (stedenbouwkundig supervisor) en Ulrich Keppler (verkeerskundige). Zij adviseerden de projectgroep met behoud van hun eigen verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid voor de inhoud van hun adviezen.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×