Belasting op kabels mag, maar gaat burgers wel geld kosten

Het is onzin dat Leiden geen precariorechten zou mogen heffen op de electriciteitskabels en gasleidingen in de Leidse bodem, dat schrijft het College van burgemeester en wethouders. Leiden wil die belasting invoeren als een van de maatregelen om een jaarlijks tekort van 13.000.000 euro weg te werken. NUON-woordvoerder Sikking stelde daarop in het Leidsch Dagblad dat een dergelijke heffing niet kan. De belasting zou in strijd zijn met een overeenkomst tussen NUON en de gemeente.

Nu blijkt dat de Leidse buurgemeenten Warmond en Rijnwoude dezelfde overeenkomst hebben en wel al jaren precariorechten heffen. NUON heeft deze aanslagen ook gewoon betaald. Leiden blijft dan ook bij het voornemen om de precariorechten te gaan heffen, maar sluit een beperkte lastenverhoging voor Leidse huishoudens niet langer uit.

“Het is onwaarschijnlijk dat NUON de extra kosten 1-op-1 aan verbruikers zal doorberekenen”, zo schrijft het college. Op dit moment zou NUON de heffing helemaal niet door mogen berekenen. De DTE (de landelijke toezichthouder voor energietarieven) verbiedt dat. Volgend jaar wordt de energiemarkt ook voor particuliere afnemers geliberaliseerd en dan vervalt ook dat verbod. Leiden verwacht dat onder druk van de concurrentie die dan ontstaat ook dan geen volledige doorberekening zal plaatsvinden.

Leiden baseert zich bij de vaststelling dat de heffing wel degelijk legitiem is ook nog op het feit dat talloze andere gemeenten in heel Nederland deze vorm van belasting allang kennen. Ook een grote stad als Rotterdam legt de heffing aan NUON op. Bovendien verzuimt NUON aan te geven waarom Leiden de precarioheffing niet zou kunnen invoeren.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×