Sportwethouder Pechtold (D66) spreekt de hoop uit dat de clubbesturen met een goed plan komen dat mogelijk tot fusies zal kunnen leiden. (Foto: Marjo Heemskerk)

KNVB overhandigt voetbalrapport

Donderdagmiddag heeft Jan Wingelaar, vice-voorzitter van de KNVB district West 2, het eerste exemplaar van het rapport ‘Toekomst Leids voetbal’ aan wethouder Pechtold (Sport) overhandigd. Bij de overhandiging waren vertegenwoordigers van de besturen van alle betrokken voelbalverenigingen aanwezig.

Veel clubs hebben problemen met een teruglopend ledenaantal, waardoor ze volgens Pechtold te klein worden en beter kunnen gaan fuseren. Bij de behandeling van de perspectiefnota in de Leidse raad beet fractievoorzitter Daan Sloos van Leefbaar Leiden Pechtold toe dat deze bewust aanstuurt op voetbalfusies. Doordat de kosten voor de verenigingen stijgen, moeten ze hun contributie verhogen, waardoor het aantal leden terugloopt. Zo worden ze te klein en moeten ze wel fuseren, redeneert Sloos.

Pechtold pareerde Sloos destijds door de bewijzen dat deze nieteens wist waar de verenigingen hun velden hebben. Inhoudelijk komt de discussie de komende tijd pas op gang.

Leiden voetbalfusie


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×