Gilde-voorzitter Ton Geenjaar spreekt de leden toe. (Foto's: Chris de Waard)

Bijeenkomst 3 October Gilde

Woensdagmiddag vond in Koetshuis de Burcht een bijeenskomst plaats van het Drie October Gilde. Deze Businessclub van de Drie October Vereeniging is twee jaar geleden opgericht om extra geld in het 3 oktoberlaatje te brengen. Als het bedrijfsleven actef deelneemt aan de feesten, zijn deze ook voor de toekomst (financieel) verzekerd. Op de bijeenkomst deelde Gilde-voorzitter Ton Geenjaar mee dat er inmiddels al 114 Leidse bedrijven ‘van goede naam en faam’ tot het Gilde zijn toegetreden.

Ook de Leidse burgers worden sinds een jaar of twee heel actief benaderd om lid te worden van de Drie October Vereeniging. De ledenwerfactief hebben dit jaar alweer honderden nieuwe leden opgeleverd.

Leiden 3 Oktober


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×