Inaugurele rede professor dr. Patricio Silva

Professor dr. Patricio Silva heeft vanmiddag zijn inaugurele rede houden aan de Universiteit Leiden, onder de titel ‘The Good, the Bad and the Ugly. Staat, civiele maatschappij en de markt in hedendaags Latijns-Amerika’.
Professor Silva is in mei van dit jaar benoemd tot hoogleraar in de geschiedenis van Latijns Amerika. Zijn specialisme is de relatie tussen de hedendaagse staat en maatschappij. Deze is in Latijns-Amerika de afgelopen
veertig jaar diepgaand veranderd. Silva is benoemd in twee faculteiten: de faculteit der Letteren en de faculteit der Sociale Wetenschappen.

Deze leerstoel in twee faculteiten komt tegemoet aan de groeiende belangstelling voor Latijns-Amerika onder studenten van verschillende studierichtingen. Bovendien is een multidisciplinaire benadering onmisbaar voor het onderzoek dat Silva de komende jaren wil uitbouwen: onderzoek naar samenwerkingsverbanden tussen staat en civiele maatschappij die, ondanks een diepgeworteld wantrouwen, de laatste jaren in verschillende Latijns-Amerikaanse landen aan het opkomen zijn. Wat zijn de voorwaarden en omstandigheden die dit mogelijk maken, is de onderzoeksvraag.

In zijn oratie analyseert Silva de ingewikkelde driehoeksverhouding tussen staat, maatschappij en markt in diverse Latijns-Amerikaanse landen sinds de jaren tachtig. Hij doet dit in het licht van de twee belangrijkste
verschuivingen die sinds de jaren tachtig hebben plaatsgevonden: de overgang van autoritarisme naar democratisering, en de ontwikkeling van staatsgeleide economie naar markteconomie. Daarnaast schetst hij de ideologische en wetenschappelijke debatten over staat, maatschappij en markt in Latijns-Amerika, die, begrijpelijk maar vertroebelend, veelal gevoerd werden in termen van categorisch goed en kwaad.

Patricio Silva (Santiago de Chile 1957) studeerde Politieke Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 1987 in Leiden op een proefschrift over de politiek-ideologische achtergronden van de agrarische politiek tijdens het bewind van Pinochet in Chili tussen 1972 en 1981. Sinds 1987 is Silva verbonden aan het Leidse departement Culturele Antropologie en Sociologie der Niet-Westerse Samenlevingen, waar hij doceert op het gebied van de ontwikkelingssociologie. Silva is gespecialiseerd in politieke processen en in de relaties tussen staat en civiele maatschappij in Latijns-Amerika, en Chili in het bijzonder. De laatste jaren publiceert hij veel over de technocratisering van politiek en beleid, en over de relatie tussen regering en leger.

Het onderzoek naar de relaties tussen staat en maatschappij in Latijns-Amerika is ingebed in het onderzoekscluster ‘State Society Relations in the Contemporary Developing World’ van de Leiden Research School of Asian, African and Amerindian Studies (CNWS).

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×