Vier extra ambulances voor Hollands-Midden

Er komen in de regio Hollands-Midden zo snel mogelijk vier extra ambulances bij. Dat hebben de heer Hendriks (voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorg en Zekerheid) en gedeputeerde mevrouw van Ruyven (portefeuille houder Zorg van de provincie Zuid-Holland) gezamenlijk toegezegd. De zorgverzekeraars zullen de noodzakelijke financiën beschikbaar stellen.

 

Uit onderzoek bleek al in 2001 dat deze extra ambulances nodig zijn om aan de vraag van spoedvervoer én niet-spoedeisend ambulancevervoer in de regio te kunnen voldoen. De provincie stelt op zo kort mogelijke termijn een nieuw provinciaal ambulancespreidingsplan vast.

De Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) kampt vooral buiten kantooruren met een tekort aan inzetbare ambulances. Dat gaat ten koste van het niet-spoedeisende vervoer van, naar en tussen ziekenhuizen. Hierdoor blijven bedden in het ene ziekenhuis soms onnodig lang bezet, terwijl bedden in een ander ziekenhuis leegstaan. De spoed-ambulancezorg via 112 is niet in gevaar.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×