Stedenband Leiden-Juigalpa

Mensenrechtenschendingen en geweld, armoede en de kwaliteit van de democratie. Dat zijn drie grote problemen waarmee landen in Midden-Amerika mee worstelen. De stedenband Leiden-Juigalpa organiseert een bijeenkomst over de continue worsteling met deze problemen, maar ook over de mogelijkheden van de regio. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de situatie van Nicaragua. Op maandagavond 2 september spreken Menno Oostra en Leonor Malaver over deze kwesties. Oostra en Malaver zijn verbonden aan de Stichting Latijns Amerikaans Sociaal en Economisch Onderzoek en publiceerden onlangs het boek Drie kwesties in Latijns Amerika. De bijeenkomst duurt van 20.00 tot 22.00 uur heeft plaats in het Stadhuis van Leiden. De toegang is gratis, vooraf aanmelden niet nodig.

In het begin van de 21ste eeuw staat Latijns Amerika opnieuw in de belangstelling. Een grote schuldencrisis, een oorlog tegen drugs en toenemende armoede tekenen de berichtgeving. Tel daar de voortdurende discussie over de (non-)effectiviteit van ontwikkelingshulp bij op en het is duidelijk dat ook Nederland met de problemen van die regio te maken heeft. Nederland heeft overigens een lange, intensieve relatie met die regio, onder meer geïllustreerd door de stedenband die Leiden met de Nicaraguaanse stad Juigalpa heeft. U bent van harte welkom. Voor meer informatie over de bijeenkomst of de stedenband kunt u contact opnemen met: Carel van Ingen. Telefoon 071 5167 029.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×