Kamerleden SP voeren actie bij Leidse bank

De Tweede-Kamerleden Harry van Bommel en Krista van Velzen nemen dinsdagochtend om 11.00 uur deel aan een `picket-line` voor de deur van de vestiging van ABN-AMRO aan de Breestraat. De actie is onderdeel van een campagne die de bank moet bewegen de financiële betrokkenheid bij het onderhoud van clusterbommen te staken.

De SP veroordeelt ABN-AMRO vanwege de betrokkenheid bij het onderhoud van clusterbommen door deelname aan het Britse bedrijf Insys Group Ltd dat clusterbommen beheert voor de Britse krijgsmacht. Het gebruik van clusterbommen is omstreden omdat de kleine bommen die onderdeel uitmaken van het projectiel niet altijd tot ontploffing komen. Na conflicten zijn het vooral spelende kinderen die alsnog slachtoffer worden van de bommen. Volgens de SP moet er – in navolging van het verbod van de anti-personeelsmijn – een verdrag komen dat het gebruik van clusterbommen verbiedt. Op 6 mei bezorgde Van Bommel al persoonlijk een morele aanklacht bij het hoofdkantoor van ABN-AMRO in Amsterdam. De directie toonde zich daarbij bereid tot nader overleg wat binnenkort ook plaatsheeft. In de tussentijd wil de SP de klanten van bank informeren en zo de druk op ABN-AMRO opvoeren.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×