Nieuwe directeur voor GGD Zuid-Holland Noord

Het Algemeen Bestuur van de GGD Zuid-Holland Noord heeft ingestemd met de benoeming van de heer J.M.M. de Gouw als nieuwe directeur per 1 oktober a.s. De Gouw volgt mevrouw Jonkers op die de GGD Zuid-Holland Noord per 1 april jl. heeft verlaten.

De heer De Gouw is 45 jaar, arts en sinds 1999 directeur van het Tympaan Instituut. Het Tympaan Instituut, instituut voor zorgbeleid in Zuid-Holland, is in 1999 ontstaan als gevolg van het samengaan van de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid, het Provinciaal Samenwerkingsorgaan Gehandicaptenbeleid en de Zuid-Hollandse Raad voor het Ouderenbeleid, alle werkzaam op het gebied van zorgbeleid in brede zin. Daarvoor was de heer De Gouw gedurende acht jaar adjunct-directeur van de Provinciale Raad. Met de heer De Gouw krijgt de GGD Zuid-Holland Noord een directeur met ruime ervaring op het gebied van zorgbeleid.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×