College waterschap Oude Rijnstromen weggestuurd

De hoofdingelanden (bestuurders) van het waterschap De Oude Rijnstromen (regio Leiden/Alphen aan de Rijn) hebben het voltallige college van dijkgraaf en heemraden weggestuurd. Dat gebeurde, nadat door twaalf hoofdingelanden een motie van wantrouwen was ingediend tegen het huidige bestuur. De motie werd door alle dertig hoofdingelanden gesteund.

De hoofdingelanden achtten het bestuur niet langer in staat op een goede manier leiding te geven aan de organisatie van het waterschap. Verder is het college in hun ogen niet bij machte het waterschap voor te bereiden en te leiden bij de komende fusie met het waterschap Wilck en Wiericke, waterschap Groot-Haarlemmermeer en het hoogheemraadschap van Rijnland. Juist over de fusie bestond binnen het college grote verdeeldheid. Van het huidige college mag alleen dijkgraaf J. Panman blijven, omdat deze door de Kroon is benoemd. Panman raakte wel zijn portefeuille personeel en organisatie kwijt. De verwachting is dat Panman nog deze week zes nieuwe heemraden kiest.

Geen categorie


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×