Eindejaarsfeest Opstapje/Kakelbont en Opstap

Op 3 juli houden de projecten Opstapje/Kakelbont en Opstap van OnderwijsAdvies Onderwijsvoorrang Leiden hun eindejaarsfeest. Het feest zal worden gehouden in buurthuis Vogelvlucht aan de Boshuizerlaan 5. Machiel Taal van de dienst Cultuur en Educatie van de Gemeente Leiden zal het feest om 10.00 uur openen. De kinderen krijgen dan de voorstelling “Strakjes komt de clown” van het Pagetti Jeugdtheater te zien. ’s Middags om 13.30 uur vindt de diploma-uitreiking voor de Opstapdeelnemers plaats. Kinderen die het eerste jaar afgerond hebben, ontvangen een voortgangsrapport. De kinderen die het tweede jaar afronden, ontvangen uit handen van onderwijswethouder Pechtold een diploma. Ook deze middag zal worden afgesloten met een voorstelling van het Pagetti Jeugdtheater.

Opstapje Opstapje is een spel- en leerprogramma voor kinderen van 2 en 3 jaar en hun moeders, met als doel de taalvaardigheid te vergroten en hen voor te bereiden op de basisschool. Moeder en kind leren tijdens thuisbezoeken en groepsbijeenkomsten spelletjes die zij samen kunnen doen. Dit gebeurt meestal met behulp van boekjes en spelmateriaal. Kinderen die hebben deelgenomen aan Opstapje jaar 1, kunnen in het tweede jaar deelnemen aan het éénjarig programma peuterTAAL in speelzaal Kakelbont. Het belangrijkste doel van dit programma is het verminderen van de achterstand in de (tweede) taalontwikkeling van peuters. Het gaat hierbij om peuters waarvan de verwachting is, dat zij zonder extra maatregelen op vierjarige leeftijd een zodanige achterstand in de beheersing van de Nederlandse taal hebben, dat zij onvoldoende van het onderwijs kunnen profiteren. Opstap Opstap is een spel- en leerprogramma voor moeders en hun kleuters. Het programma duurt twee schooljaren en start wanneer het kind in groep 1 van de basisschool zit. Doel is het kind voor te bereiden op groep 3 van de basisschool. Tijdens groepsbijeenkomsten ontvangen de moeders werkbladen en materialen die zij thuis kunnen gebruiken. Zij krijgen daarbij uitleg van de Opstapbegeleidsters. Daarnaast wordt met elkaar gepraat over onderwerpen die met de ontwikkeling en opvoeding van kinderen te maken hebben, zoals spelen, voeding, televisie kijken etc.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×