"De Sleutels" treden op voor Anjeractie

Het laatste buitenoptreden in het kader van de Anjeractie vond zaterdag plaats op het Stadhuisplein. Zang- en muziekgroep “De Sleutels” speelde en zong in de stralende zon, terwijl organisator Monique Lasschuyt van het Anjer Comité het Rad van Avontuur bediende. De prijzen werden beschikbaar gesteld door de marktkooplui.

Sinds 1946 organiseert het Prins Bernhard Cultuurfonds de Anjeractie. De Anjeractie is de jaarlijkse collecte in Nederland. In de collecteweek gaan tienduizenden collectanten van verenigingen met de collectebus op pad om een bijdrage voor cultuur en natuurbehoud in Nederland te vragen. Mede door deze giften kan het Prins Bernhard Cultuurfonds jaarlijks bijna vierduizend projecten ondersteunen: voor aanschaf van instrumenten van de plaatselijke harmonie bijvoorbeeld of voor de restauratie van historische schepen, voor een cabaret- of muziekfestival. Particuliere giften vormen een belangrijk deel van de inkomsten van het fonds. Eenderde van de opbrengst komt rechtstreeks ten goede aan de collecterende vereniging. De overige tweederde komt ten goede aan culturele initiatieven binnen de regio waar de opbrengst is opgehaald. Deze bijdragen zijn gericht op initiatieven met een overwegend plaatselijk of regionaal belang. Vorig jaar besteedde het Prins Bernhard Cultuurfonds 13,6 miljoen euro aan in totaal 3.600 projecten.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×