Nieuwe leergang bij Universiteit Leiden

Op 5 september start de Haagse Vestiging van de Universiteit Leiden met een nieuwe leergang: Public Affairs. Globalisering, de opmars van het Internet, de groeiende invloed van de media en de toenemende verwevenheid tussen publieke en private sector leiden tot vragen bij mensen die werken op het snijvlak van bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties. Wat is het verschil nog tussen die drie domeinen? En wat betekent dat verschil voor de eigen beroepsethiek? Is de overheid inherent ethischer dan een bedrijf? Deze vragen vereisen reflectie, gevoed door fundamentele inzichten in de dwarsverbanden tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Reflectie die tegelijkertijd is toegespitst op de beroepspraktijk. De Haagse Vestiging van de Universiteit Leiden biedt hiervoor als eerste instelling een concreet onderwijsprogramma aan: de leergang Public Affairs.

De leergang Public Affairs komt voort uit een serie gesprekken tussen prof.dr. Jouke de Vries (wetenschappelijk directeur Haagse Vestiging/Universiteit Leiden en hoogleraar bestuurskunde) en het bestuur van de Beroepsvereniging Public Affairs. Door de unieke formule van het onderwijs van de Haagse Vestiging wordt een optimale afstemming bereikt tussen inbreng vanuit de beroepspraktijk en de laatste wetenschappelijke inzichten. De leergang duurt vijf maanden en bestaat uit: internationalisering; overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven; media, politiek en bestuur; ethiek van bestuurlijk handelen; en de toekomst van de democratie. Aan de cursus werken onder andere mee prof. Rinus van Schendelen, toonaangevend auteur van vele werken over lobbyen, en prof. Edward Grefe, hoogleraar aan George Washington University en lid van het bestuur van de Amerikaanse Public Affairs Council. De leergang heeft een intensief karakter. Er zijn slechts enkele plaatsen beschikbaar. De leergang duurt richt zich op professionals die zich bezig houden met de communicatie over en beïnvloeding van beleidsprocessen op het snijvlak van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Bijvoorbeeld lobbyisten, communicatieadviseurs, seniormedewerkers van public-affairs bureaus, senior beleidsmedewerkers en public relations officers. De kosten van de opleiding bedragen € 2867 per persoon. Bij voltooiing van de leergang ontvangen de deelnemers een certificaat van de Universiteit Leiden. Haagse Vestiging De Haagse Vestiging van de Universiteit Leiden is in maart 1999 in samenwerking met de gemeente Den Haag opgericht. Per 1 september zal de naam gewijzigd worden in Campus Den Haag. Naast twee reguliere opleidingen – een avondopleiding Rechten en een avondopleiding Politieke Wetenschap – verzorgt de Haagse Vestiging in company opleidingen en culturele activiteiten voor de bevolking van de stad Den Haag en omstreken. De Haagse Vestiging Universiteit Leiden beschikt over twee locaties in het centrum van Den Haag; de Lange Houtstraat 5-7 en ruimten binnen de Koninklijke Bibliotheek.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×