Jaarverslag politie 2001

In Hollands Midden waren in 2001 de belangrijkste ontwikkelingen op gebied van veiligheid een daling van het aantal geregistreerde geweldsincidenten en minder woninginbraken. Het politiewerk nam in 2001 opnieuw toe. Er werd vaker aangifte gedaan. Ook de aantallen aanhoudingen en processen-verbaal stegen. Toch kon het publiek rekenen op de noodzakelijke politie-inzet bij crisissen en grote evenementen.

2001 was het jaar van de MKZ-crisis, de aanslagen van 11 september en de voorbereiding van de Euroconversie. Deze onderwerpen hadden ook voor de agenda van Politie Hollands Midden grote gevolgen. Voor de MKZ-crisis, de Euro-omschakeling en de maatregelen na 11 september werd ruim 15.500 uur gemaakt. Samen met alle ME-inzetten in 2001 en zes RechercheBijstandsTeams kwam 46,3 FTE in mindering op het reguliere politiewerk. Ondanks de grote inspanningen voor deze bijzondere onderwerpen werden goede resultaten geboekt op gebied van de veiligheid en leefbaarheid. VEILIGHEID Minder geregistreerde geweldszaken betekende niet dat er minder werk was. Het aantal aangiften van geweldszaken nam juist toe. Er werd 2.635 keer aangifte gedaan van geweld; een toename van 4,4% tov 2000. Zowel het aantal aanhoudingen als het oplossingspercentage steeg iets. Ten opzichte van een jaar eerder telde 2001 7% minder woninginbraken. Er werden 4071 woninginbraken geregistreerd. Het aangiftepercentage ligt bij woninginbraken hoog. In 2001 steeg dit percentage nog een beetje tot wel 91,8%. Ook voor woninginbraken geldt dat zowel het aantal aanhoudingen als het oplossingspercentage verbeterde. Zes maal ondersteunde een RechercheBijstandsTeam (RBT) een lokaal politieteam bij een onderzoek naar een ernstig delict. Vijf van deze onderzoeken zijn met een positief resultaat afgesloten. In het zesde onderzoek, de moord of doodslag van een 20-jarige vrouw uit Gouda, is een verdachte aangehouden. Deze zaak is nog niet afgerond. LEEFBAARHEID Op gebied van milieu ontwikkelt de politie de samenwerking met partners. Er werd in 2001 minder tijd aan milieu besteedt dan de doelstelling was. Hieraan was de Mond- en Klauwzeercrisis debet. Meldingen van drugsoverlast stijgen nog steeds. De aanpak wil de politie samen met partners ter hand nemen. Coffeeshops worden streng gecontroleerd op het naleven van de regels. Handel in verdovende middelen wordt aangepakt. In 2001 werden regionaal ruim 30 hennepkwekerijen opgerold. MAATSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT Het aantal geregistreerde incidenten waarbij jeugd voor overlast zorgde, steeg van 14.405 in 2000 naar 15.561 in 2001. Het aantal jongeren dat in 2001 met strafrecht in aanraking kwam, daalde, terwijl het aantal recidivisten toenam. In alle politieteams heeft toezicht op hangplekken en hangjongeren hoge prioriteit. De politie streeft naar het kennen van de jongeren en het hanteren van duidelijke tolerantiegrenzen: vriendelijk als het kan, streng als het moet. Op 223 van de 335 scholen draait het schooladoptieprogramma ‘Doe effe normaal”. Ook op het terrein van jeugdproblematiek wordt nadrukkelijk de samenwerking met partners gezocht. 848 jongeren zijn naar het HALT-bureau doorverwezen. Het aantal roofovervallen schommelt de laatste jaren rond de 60. In 2000 was het aantal 56. In 2001 is dit aantal gestegen naar 63. In de laatste maanden van 2001 laten de statistieken voor Hollands Midden, net als de landelijke cijfers, een daling zien. Vermoedelijk gaat het hier om een tijdelijke doorwerking van veiligheidsmaatregelen rond de invoering van de Euro. Het oplossingspercentage voor roofovervallen daalt al enige jaren en kwam in 2001 op 28,6%. Hoewel de intensiteit van het verkeerstoezicht achterbleef bij de afgesproken doelstellingen, daalde toch het aantal verkeersongevallen waarbij doden of gewonden vielen flink; van 2.783 in 2000 naar 2.539 in 2001. Een regionaal verkeershandhavingsteam controleerde intensief op vijf categorieën van overtredingen; overschrijden maximumsnelheid, rijden door rood licht, niet dragen van de autogordel, niet dragen van de helm en het rijden onder invloed. DIENSTVERLENING Op gebied van dienstverlening gingen de prestaties achteruit. De PolitieMonitorBevolking liet in 2001 al een daling zien van de meldings- en aangiftebereidheid en ook de tevredenheid over het optreden van de politie ging achteruit. Het Landelijk Telefoonnummer Politie beoogde de telefonische dienstverlening te verbeteren. Toch brachten forse investeringen in personeel, techniek en opleidingen nog niet het gewenste resultaat. Een omvangrijke wijziging in de organisatie van de telefonische dienstverlening moet in 2002 wel de nodige verbetering geven. BEDRIJFSVOERING In 2001 werd Hollands Midden van een regio met acht districten omgevormd naar een regio met vier districten; Duin- en Bollenstreek, Gouwe IJssel, Rijn- en Veenstreek en Leiden-Voorschoten. Dit leverde onder andere winst op voor het blauw op straat. De basispolitiezorg groeide in 2001 tot 830 FTE. Op 31 december 2001 waren 177 aspiranten in opleiding. De totale sterkte van Politie Hollands Midden was aan het einde van 2001 1.743 FTE.

Leiden Coffeeshop


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×