Leiden zit zonder burgemeester;<br> Postma opgestapt

Jan Postma is niet langer burgemeester van Leiden. De veelgeplaagde eerste burger maakte vanavond aan het begin van de gemeenteraads-vergadering zijn onmiddellijke aftreden bekend. Begin mei lekte hevige kritiek van de fractievoorzitters op het functioneren van Postma uit naar de pers. De verwijten waren geuit tijdens een vertrouwelijk overleg tussen Postma en een aantal fractievoorzitters. Postma wilde zijn functioneren met hen evalueren aan de vooravond van het gesprek dat hij binnenkort zou hebben met Commissaris van de Koningin Jan Franssen. Een dergelijk gesprek vindt elke drie jaar – de helft van een ambtstermijn- plaats.

De eerste burger van Leiden werd verweten geen leiding te kunnen geven en het Leidse belang in regionaal overleg te weinig behartigen. Bovendien werd hij kleurloos en saai gevonden, waarbij hij, drie jaar na zijn aantreden, nog steeds last heeft van het uitbundige imago van zijn voorganger Goekoop.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×