Gedragsregels voor zwembaden opgesteld

Woensdag is in het restaurant van zwembad De Vliet aan de Voorschoterweg in Leiden de presentatie en ondertekening van het `Protocol Gedragsregels zwembaden`. De gedragsregels zijn opgesteld in samenwerking met de zwembadmanagers, het Landelijk Contact Nederlands Instituut Lokale Sport en Recreatie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de politie, het Ministerie van BZK en het Openbaar Ministerie. In het protocol is o.a. vastgelegd welke sancties zullen volgen bij overtreding van de huisregels of bij het plegen van strafbare feiten.

In bijna ieder zwembad is wel eens sprake van overlast door bezoekers. De ernst van de overlast verschilt en soms is het zelfs aanzienlijk ernstiger dan overlast en is er sprake van onder andere intimidatie en geweldpleging. Om deze zeer ongewenste situatie te keren en de veiligheid in de baden zo goed mogelijk te waarborgen is een goede samenwerking tussen het zwembad, de gemeente, de politie en justitie noodzakelijk. In de politieregio Haaglanden (Den Haag en omliggende gemeenten) was men vorig jaar al gestart met het vaststellen van huisregels voor ongeveer 20 zwembaden. Op initiatief van de Gemeente Leiden is de beoogde aanpak nu verruimd naar het gebied van de politieregio Hollands Midden (35 gemeenten rond Leiden/Gouda/Katwijk). Vanaf deze week gaan in ongeveer 70 zwembaden uniforme huisregels gelden. In alle baden wordt op pictogramborden aangegeven welk gedrag niet zal worden getolereerd

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×