Zoek de homo...

Als 8% van je omgeving homoseksueel is waarom ken je ze dan niet? Onder deze titel voert het COC Leiden de nieuwe jongerencampagne. De campagne start op 11 april 2002 en duurt tot het einde van het jaar. Met posters, folder, publiciteit, trainingen en voorlichtingsdagen moeten jongeren, docenten en ouders meer begrip krijgen voor homoseksualiteit. “Een beetje meer begrip en tolerantie is alleen mogelijk als je er iets vanaf weet. En dat ontbreekt er vaak aan,” aldus het COC op de speciale website voor de campage. Tijdens de startbijeenkomst op donderdag 11 april 2002 zal wethouder Hans Buijing (Emancipatie) als gastspreker kort uiteenzetten welk belang de gemeente Leiden hecht aan de campagne van het COC. Een belangrijk initiatief dat, naar de mening van de gemeente, niet alleen bijdraagt aan verdere en vanzelfsprekende acceptatie van homoseksuele mannen en vrouwen in onze samenleving, maar ook aan het tegengaan van discriminatie in al haar vormen.

De campagne is niet alleen gericht op homoseksuele jongeren, maar vooral ook op hun omgeving: vrienden, ouders, docenten en klasgenoten. De campagne is het initiatief van het COC Leiden en wordt gefinancierd door de gemeente Leiden, de provincie Zuid-Holland en enkele particuliere fondsen. De campagne is voorbereid in overleg met gemeenten in de regio, de GGD, Maatschappelijke Dienstverlening Midden-Holland, docenten van diverse scholen en het landelijke kantoor van het COC. Onderdelen van de campagne zijn de distributie van folders aan alle jongeren van 14 tot 20 jaar (april), de landelijke voorlichtingsdag voor voorlichters op het gebied van homoseksualiteit (juni), een dag voor ouders (oktober) en een seminar voor docenten (november).

Leiden homo


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×