Overeenkomst Hortus met Indonesische plantentuin

Op het internationale Biodiversiteitscongres in Den Haag hebben de directeur van de Nationale Plantentuin van Indonesië (Kebun Raya Indonesia te Bogor, de voormalige ‘s Lands Plantentuin in Buitenzorg), Dr. D. Darnaedi, samen met de Prefect van de Leidse Hortus, Dr. J. de Koning, en de directeur van het Nationaal Herbarium Nederland, Prof.dr. P. Baas, een overeenkomst ondertekend voor vergaande samenwerking op het gebied van onderzoek naar, en publiekseducatie over de soortenrijke flora van Indonesië. De samenwerking betreft ook het kweken van tropische planten, het opleiden van Indonesische plantentaxonomen door Leidse specialisten en het uitwisselen van onderzoekmateriaal (levende en gedroogde planten).

Het samenwerkingscontract is geheel in de geest van het Biodiversiteitsverdrag dat de lidstaten, waaronder Nederland en Indonesië, oproept tot internationale samenwerking ten behoeve van natuurbehoud, duurzaam gebruik van de talrijke nuttige planten- en diersoorten op aarde, en een eerlijke verdeling van de opbrengsten van biodiversiteit.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×