14e Nacht van Juigalpa

In de nacht vóór Hemelvaartsdag (van 8 op 9 mei) vindt voor de 14e maal de nachtelijke wandeltocht ‘Nacht van Juigalpa’ plaats. De wandeling voert ruim 20 km door polders en duinen, van het Leidse museum Naturalis naar de Kunstpassage in Den Haag. Achtergrond van de traditionele wandeling is dat zowel Leiden als Den Haag een stedenband hebben met Juigalpa in Nicaragua.

In Nicaragua is het traditie om belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis te herdenken met een nachtelijke wandeling. Aan de wandeling, die om middernacht start, doen jaarlijks ongeveer 800 wandelaars mee uit Leiden, Den Haag en verre omgeving. Vele lopers doen al jaren achtereen mee. De wandeling heeft dit jaar als motto ‘Eerlijke handel en wandel’. Bij Meyendel zal in dit kader het ‘Wereldvoedselplein’ ingericht worden, met hapjes uit vele landen en sfeervolle muziek. Op begin- en eindpunt zal aandacht worden besteed aan het thema, o.m. door informatiestands van de Wereldwinkels, Fair Trade en Max Havelaar. Langs de route komen de wandelaars muziekgroepen tegen. Daarnaast speelt er een theatergroep langs de route die deelnemers op ludieke wijze confronteert met het bestaan van (on)eerlijke handel. Opgeven kan tot 15 april door € 7,50 over te maken op rek.nr. 55.33.458 van Stichting Invulling Stedenband, o.v.v. Nacht. Inschrijven kan ook bij de meeste Wereldwinkels in de regio en bij de Fair Trade Shop in Den Haag. Inschrijven kan ook op 8 mei op de startlocatie bij Naturalis, tussen 21.00 en 23.55 uur; kosten € 10,- Inlichtingen: tel 070 – 363 06 88 of www.sis.denhaag.org

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×