Koninklijke onderscheiding voor Leidse

Mevrouw A.R. Kloosman-van der Zee is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid van het ingebruik nemen van de website van de Stichting De Haardstee heeft burgemeester Postma haar gisteren de versierselen uitgereikt.

Mevrouw Kloosman was jarenlang actief in de Oudervereniging Helpt Elkander. Deze vereniging was een belangenvereniging van ouders van geestelijk gehandicapte kinderen. De vereniging is opgegaan in de Vereniging van Ouders van Verstandelijk Gehandicapten en weer later in de Federatie van Ouderverenigingen. Als lid en bestuurslid van deze organisatie heeft zij zich zeer ingespannen voor het welzijn van en zorg voor verstandelijk gehandicapten. In 1962 ontstond de Stichting Tehuizen voor Geestelijk Gehandicapten (later De Haardstee). Bij de oprichting van deze stichting voor de bouw van gezinsvervangende tehuizen is zij nauw betrokken geweest. Vanaf 1970 is zij lid van het bestuur geweest. Zij heeft ervoor geijverd dat de cliënten centraal staan in de begeleiding door De Haardstee. Zij bezoekt de cliënten van de Haardstee zeer regelmatig en daardoor houdt zij voeling met de mensen waar het om gaat. Enkele maanden geleden heeft mevrouw Kloosman haar functie van bestuurslid van De Haardstee neergelegd.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×