Extra stoelen in de Raadzaal, naast 39 raadsleden, moet er plek gemaakt worden voor het college. Foto: Wim van Noort; bron: http://www.leiden.nl/gemeente

Dualisering van het gemeentebestuur

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart is de wet Dualisering Gemeentebestuur van kracht. Deze dualisering houdt in dat de rol van wethouders en die van de gemeenteraad uit elkaar worden getrokken. In de taken en bevoegdheden van de gemeente als totaal verandert er niets. Maar daarbinnen verandert de taakverdeling tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

Wethouders zijn geen raadslid meer en de burgemeester krijgt een centrale rol als kwaliteitsbewaker. Hoe dat in praktijk uitpakt zal vanaf aanstaande donderdag duidelijk worden. Dan wordt de nieuwe gemeenteraad geinstalleerd. Dualisering Gemeentebestuur De raad bestuurt niet meer samen met het college de gemeente; ze regeert dus niet. De raad stelt de kaders voor het beleid, controleert het college en treedt op als vertegenwoordiger van de burgers. Het college bestuurt de gemeente en voert het beleid uit. Kortom, het college regeert en de raad controleert. Wethouders geen raadslid De wethouders zijn op dit moment ook raadslid. Dit is per 6 maart veranderd. Net als in de landelijke politiek, waar een minister geen kamerlid mag zijn, mag een wethouder straks geen raadslid meer zijn. Wethouders maken ook geen deel meer uit van raadscommissies en zitten deze niet langer voor. Natuurlijk zullen de raadscommissies de wethouders wel vaak uitnodigen om zaken toe te lichten of hun beleid te verdedigen. Raadsleden de stad in De gemeenteraadsleden die 6 maart gekozen zijn, krijgen een aantal nieuwe instrumenten om hun taken uit te voeren. Zo krijgt de raad een eigen ambtelijke ondersteuning. Hierdoor hoeft de raad zich minder bezig te houden met de details en krijgen raadsleden meer tijd om de stad in te gaan en de meningen te polsen van inwoners en belangenorganisaties. Centrale rol burgemeester De burgemeester wordt de `beleidscoördinator` en is verantwoordelijk voor de eenheid in het collegebeleid. De burgemeester ziet toe op tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het beleid. Ook moet de burgemeester de kwaliteit van de verhouding tussen bestuur en de inwoners van de stad bewaken. In een burgerjaarverslag legt hij hierover jaarlijks verantwoording af. Verder is de burgemeester de spil bij de samenwerking met bijvoorbeeld andere gemeenten.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×