Gemeente vraagt insprekers om advies Aalmarktplan

Burgemeester en Wethouders van Leiden hebben de 100 insprekers van het Aalmarktproject per brief geïnformeerd over het instellen van een projectgroep die het college zal adviseren over het stadsvernieuwingsplan. B en W vragen in de brief of de insprekers belangstelling hebben voor deelname aan de projectgroep of aan een commissie (cultuurhistorie, verkeer en economische zaken) van die projectgroep.

Het instellen van de projectgroep vloeit voort uit de afspraak die eind januari werd gemaakt tussen B en W en de Werkgroep Referendum Aalmarkt. Op basis van die afspraak hebben B en W met instemming van de gemeenteraad het raadsvoorstel Het instellen van de projectgroep, waarin verschillende belangen vertegenwoordigd zullen worden, komt in plaats van de referendumprocedure. Deze aanpak moet gezien worden als een experiment van bestuurlijke vernieuwing. Het gemeentebestuur vindt het verstandig dat er door alle partijen is gekozen voor een proces van overleg. ‘Het verbeteren van het Aalmarktgebied gaat ons allen aan het hart. Dat rechtvaardigt de voorkeur voor een harmonieus poldermodel boven een referendum over de zwart-witvraag: “Bent u voor of tegen het planconcept Leve de Aalmarkt?”, schrijven B en W in hun brief. De projectgroep zal onder leiding staan van mr. C.J.D. Waal, oud-wethouder van Leiden en onder meer voorzitter van de Vereniging Oud Leiden. Hij is voorgedragen door de Werkgroep Referendum Aalmarkt. De heer Waal zal als informateur optreden en een voordracht doen aan B en W over de samenstelling van de projectgroep. De gemeente zal de projectgroep ondersteunen met een budget en met ambtelijke hulp. Oud-Rijksbouwmeester Wytze Patijn zal de projectgroep betrekken bij zijn werkzaamheden als supervisor van het project. De projectgroep moet voor 1 oktober aanstaande een advies uitbrengen aan B en W.

Leiden Aalmarktproject


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×